Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Uniejowie

Chór żeński "Kantylena"

Chór powstał w 1995 roku z inicjatywy Marka Jabłońskiego – dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Uniejowie. Pierwsze spotkanie organizacyjne odbyło się we wrześniu. Wówczas wybrano nazwę chóru. Jego dyrygentem i akompaniatorem został Jakub Pięgot – absolwent uczelni muzycznej, a prezesem i kronikarzem Hilda Marciniak. W chórze śpiewało jedenaście pań: Stanisława Anczyk, Bożena Bamberska, Janina Gołębiowska, Krystyna Kowalczyk, Janina Koźba, Hilda Marciniak, Wanda Miąsek, Zofia Ucińska, Helena Pacholczyk, Bogumiła Piaseczna i Pelagia Wawrzyniak. Premierowy publiczny występ odbył się już 25 stycznia 1996 roku. Wkrótce do chóru przystąpiło kolejnych sześć pań: Barbara Kowalska, Janina Miętkiewicz, Maria Sobczak, Sabina Urbaniak, Anna Szymczak i Jadwiga Krzyżaniak. Chór podzielono na trzy głosy: osiem sopranów pierwszych, sześć sopranów drugich i trzy alty. W repertuarze były piosenki biesiadne, patriotyczne, arie operowe i piosenki z repertuaru Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca Mazowsze. W październiku 1996 roku Kantylena zajęła drugie miejsce na VI Artystycznym Spotkaniu Seniorów we Władysławowie, a Wandę Miąsek wybrano tam na „Miss Jesieni”. Rok później na VII Spotkaniu panie wyśpiewały pierwszą nagrodę. W grudniu zaproszone zostały na III Regionalny Przegląd Artystycznego Ruchu Seniorów do Skierniewic. W 1998 roku z prowadzenia chóru zrezygnował Jakub Pięgot. Zastąpił go Marcin Szafarz. Od stycznia 1999 roku prowadzenie chóru przejmuje Paweł Łaszcz. Pod jego batutą już w maju chór otrzymał wyróżnienie na I Powiatowym Przeglądzie Zespołów Artystycznych w Poddębicach. W listopadzie 2000 roku „Kantylena” wzięła udział w III Łódzkim Festiwalu Chóralnym ,,Cantio Lodziensis’’. Wykonano tam między innymi ,,Chór niewolników’’ z opery ,,Nabucco’’ Giuseppe Verdiego. Akompaniował Krzysztof Urbaniak – wówczas uczeń szkoły muzycznej II stopnia. W 2001 roku na VII Przeglądzie Artystycznym Ruchu Seniorów w Skierniewicach „Kantylena” zajęła drugie miejsce. Na akordeonie akompaniował Marian Pięgot. Na IX Przeglądzie w 2003 roku chór zdobył pierwszą nagrodę. W dniu 1 lipca 2004 roku odeszła na zawsze Helena Pacholczyk, współzałożycielka chóru. Skład zmniejszył się do piętnastu pań. W grudniu „Kantylena” ponownie wywalczyła pierwszą nagrodę w Skierniewicach. W 2005 roku obchodzono 10-lecie. Na jubileuszowym koncercie zaśpiewały pod dyrekcją Pawła Łaszcza: Bożena Bamberska, Marianna Janik, Teresa Łuczak, Hilda Marciniak, Janina Miętkiewicz, Wanda Miąsek, Halina Ubraniak – soprany pierwsze, Barbara Kowalska, Janina Koźba, Leokadia Łysiak, Bogumiła Piaseczna – soprany drugie, Krystyna Kowalczyk, Jadwiga Krzyżaniak, Anna Szymczak – alty.

W 2006 roku patronat nad chórem objął Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Uniejowie. Chórzystki zostały członkami Ochotniczej Straży Pożarnej w Uniejowie. Opiekę nad „Kantyleną” przejął ponownie Jakub Pięgot. W 2006 roku panie wyśpiewały drugą nagrodę na Regionalnym Przeglądzie Artystycznego Ruchu Seniorów w Skierniewicach oraz pierwszą nagrodę na VII Przeglądzie Twórczości Seniorów w Sieradzu. Równie bogaty w sukcesy był 2007 rok. Były to: nagroda na Przeglądzie Twórczości Artystycznej Seniorów w Żychlinie i trzecie miejsce na XIII Regionalnym Przeglądzie Artystycznego Ruchu Seniorów w Skierniewicach.

Także w 2008 roku była nagroda w Żychlinie, a w 2009 roku wyróżnienie w Skierniewicach. Na I Przeglądzie Artystycznego Ruchu Seniora ,,Nutki Złotej Jesieni’’ w Łęczycy „Kantylena” zdobyła wyróżnienie. W dniu 4 maja 2010 roku chórzystki pożegnały swoją koleżankę Wandę Miąsek, która zmarła 30 kwietnia. W wigilię św. Jana 23 czerwca 2010 roku „Kantylena” zaprezentowała szereg piosenek ludowych. Po koncercie burmistrz Józef Kaczmarek złożył chórowi gratulacje oraz wręczył pamiątkowy medal za rozpowszechnianie kultury. W imieniu chórzystek podziękowała prezes Hilda Marciniak. W dniu 23 października 2010 roku odbyła się na zamku uroczystość 15-lecia chóru. Przybyło wielu gości, w tym starosta Stanisław Olas i burmistrz Józef Kaczmarek. Ireneusz Pajor – prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP odznaczył brązowymi medalami ,,Za zasługi dla pożarnictwa’’: Bożenę Bamberską, Hildę Marciniak i Bogumiłę Piaseczną.

Z dniem 6 grudnia 2010 roku chór wzmocniła Wanda Duziak – drugi sopran. W styczniu 2011 roku członkiniami chóru prowadzonego przez Jakuba Pięgota były: Bożena Bamberska, Marianna Janik, Teresa Łuczak, Hilda Marciniak, Janina Miętkiewicz, Halina Ubraniak, Bogumiła Piaseczna, Barbara Kowalska, Janina Koźba, Violetta Maciejewska, Wanda Duziak, Krystyna Kowalczyk, Jadwiga Krzyżaniak, Anna Szymczak.  Chór uświetnia swoim śpiewem większość gminnych i parafialnych świąt i uroczystości. Jest też stałym bywalcem imprez powiatowych.

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny