Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Uniejowie

ul. Targowa 21, 99-210 Uniejów

 

Obowiązek informacyjny

Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

Niniejszym informujemy, że przetwarzamy Twoje dane osobowe

Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej

 1. Administrator danych osobowych

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Uniejowie z siedzibą w Uniejowie, ul. Targowa 21, 99-210 Uniejów, tel.(63) 288-81-64; e-mail:mgok@uniejow.pl jest Administratorem Twoich danych osobowych

 1. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw w sposób poniżej opisany:

 

e -mail: daneosobowe@uniejow.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I

III. Cele i podstawy przetwarzania

Na podstawie udzielonej przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych podane dane będą przetwarzane w celu:

 1. w celu wykonania zadań wskazanych przez Panią / Pana w udzielonej zgodzie ((podstawa z art 6 ust 1 lit a RODO);
 2. w celu wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Uniejowie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia;

 

IV. Kategorie Twoich danych, które przetwarzamy

Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych:

 

 1. Podstawowe dane identyfikacyjne
 2. Dane do kontaktu

 

V. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

 1. Podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa do ich otrzymania
 2. podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu w celu wykonania zadań

 

 

 1. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego

 1. Okres przechowywania danych

1. Pozyskane dane przechowujemy nie dłużej niż wymagany przepisami szczególnymi okres ich przechowywania

VIII. Twoje prawa:

Przysługuje Ci:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
 3. prawo do usunięcia danych

Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli

 1. ograniczenia przetwarzania danych

Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych

 1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:

Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

 1. prawo do przenoszenia danych:

Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np format „csv” dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłaś na podstawie umowy lub Twojej zgody Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi

 1. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego

 1. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem

IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania

Podanie przez Ciebie danych jest całkowicie dobrowolne i nie wiąże się z dodatkowymi opłatami poza ustalonymi odrębnie w regulaminach.

Informacje

Liczba wyświetleń: 655
Utworzono dnia: 24.04.2019
Dokument wprowadził:
Robert Palka
Dokument opublikował:
Robert Palka
Dokument wytworzył:
Robert Palka
Podmiot udostępniający informację:
MGOK Uniejów

Historia publikacji

 • 24.04.2019 20:13, Administrator
  Edycja strony: Obowiązek informacyjny
 • 24.04.2019 20:12, Administrator
  Edycja strony: Obowiązek informacyjny
 • 24.04.2019 20:05, Administrator
  Dodanie strony: Obowiązek informacyjny